Etablering af midlertidigt militært område i Esbjerg

Profilbillede
dato

Etableringen sker i sammenhæng med Værtsnationsstøtte, hvor materiel m.m. fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og skal transporteres videre

Syd- og Sønderjyllands Politi har truffet aftale med Forsvaret om etablering af et midlertidigt militært område på Esbjerg Havn fra den 8-12. juni. 

 

Etableringen af det midlertidige militære område sker i sammenhæng med Værtsnationsstøtte, hvor blandt andet materiel fra allierede styrker ankommer til Esbjerg og skal transporteres videre. Det midlertidige militære område bliver bevogtet af soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.  

 

Der vil være tydelig skiltning/afspærring på landjorden, og områderne vil være spærret af for uvedkommende. Der vil i perioden blive sat skilte op langs Estrupvej med standsnings- og parkeringsforbud fra rundkørslen Taurusvej/Estrupvej til rundkørslen ved Gammelby Ringvej/Estrupvej.

 

Det midlertidige militære område befinder sig inden for den del af havneområdet, der i forvejen er ISPS-sikkerhedsområde (International Ship and Port Facility Security), hvor der ikke er offentlig adgang. I en del af perioden vil det midlertidige militære område også omfatte en del af havnebassinet.

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Syd- og Sønderjyllands Politi.
Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi